Legemiddelvisning

Leuprorelinacetat Aurora Medical - 3.75 mg

Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon i tokammersprøyte

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Leuprorelinacetat Aurora Medical
Virkestoff: Leuprorelinacetat
Legemiddelform: Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon i tokammersprøyte
Styrke: 3.75 mg
Pakning: Tokammersprøyte 3x3.75 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L02AE02
Varenummer: 029180

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2019
MT-status: Markedsført
Eksportland: Storbritannia
Innehaver: 2care4 ApS
MT-nummer: 18-12467
MT-dato: 10.12.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 3064.18
Maksimal utsalgspris for apotek: 3943.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: 3943.10

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Feilhåndtering av depotlegemidler som inneholder Leuprorelin kan føre til manglende effekt

Legemidler som inneholder leuprorelin og frigjøres gradvis skal kun klargjøres og administreres av helsepersonell som er kjent med prosedyrene. Følg nøye instruksjonene for rekonstituering og administrering.

Les mer hos Legemiddelverket

Les mer

Byttbare legemidler

Leuprorelinacetat Aurora Medical (2care4 ApS)

Procren Depot (AbbVie AS)