Legemiddelvisning

Caprelsa - 100 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Caprelsa
Virkestoff: Vandetanib
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 100 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01EX04
Varenummer: 374143
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.05.2012
MT-status: Markedsført
Innehaver: Genzyme Europe B.V.
MT-nummer: EU/1/11/749/001
MT-dato: 17.02.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 19520.26
Maksimal utsalgspris for apotek: 24924.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Leveringssvikt

Mangel på Caprelsa

Det er ventet mangel på Caprelsa 100 mg og 300 mg. Helsepersonell oppfordres til å vurdere andre behandlingsalternativer dersom Caprelsa ikke er tilgjengelig. Det er sendt ut et "Kjære helsepersonell-brev"? som orienter om mangelsituasjonen og som skisserer alternative doseringsregimer.

https://legemiddelverket.no/legemiddelmangel/nyheter-om-legemiddelmangel-og-avregistreringer/mangel-pa-caprelsa

Les mer

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Det kan kun utleveres én pakke per resept, resepten er kun gyldig for én ekspedisjon.