Legemiddelvisning

Exforge - 5 mg / 80 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Exforge
Virkestoff: Amlodipinbesilat / Valsartan
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg / 80 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09DB01
Varenummer: 074051

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2007
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Europharm Limited (1)
MT-nummer: EU/1/06/370/007
MT-dato: 17.01.2007

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 336.07
Maksimal utsalgspris for apotek: 464.70
Trinnpris: 312.70
Refusjonspris: 312.70