Legemiddelvisning

Arcoxia - 120 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Arcoxia
Virkestoff: Etorikoksib
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 120 mg
Pakning: Blisterpakning 7 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: M01AH05
Varenummer: 011326

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2003
MT-status: Markedsført
Innehaver: Merck Sharp & Dohme B.V.
MT-nummer: 02-1052
MT-dato: 05.07.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 42.77
Maksimal utsalgspris for apotek: 90.80
Trinnpris: 64.40
Refusjonspris: -