Legemiddelvisning

Konakion Novum - 10 mg/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Konakion Novum
Virkestoff: Fytomenadion
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 10 mg/ ml

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Cheplapharm Arzneimittel GmbH
MT-nummer: 0000-03280
MT-dato: 17.02.1956