Legemiddelvisning

Xarelto - 15 mg / 20 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Xarelto
Virkestoff: Rivaroksaban
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 15 mg / 20 mg
Pakning: Blisterpakning 7 stk
Blisterpakning 42 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: B01AF01
Varenummer: 425838

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.08.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Bayer AG
MT-nummer: EU/1/08/472/040
MT-dato: 30.09.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 942.48
Maksimal utsalgspris for apotek: 1237.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1237.90