Legemiddelvisning

Seretide - 25 mikrog / 125 mikrog

Inhalasjonsaerosol, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Seretide
Virkestoff: Salmeterolxinafoat / Flutikasonpropionat
Legemiddelform: Inhalasjonsaerosol, suspensjon
Styrke: 25 mikrog / 125 mikrog
Pakning: Inhalator 120 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: R03AK06
Varenummer: 004282

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: GlaxoSmithKline AS
MT-nummer: 2000-01843
MT-dato: 05.06.2001

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 229.25
Maksimal utsalgspris for apotek: 328.50
Trinnpris: 240.50
Refusjonspris: 240.50