Legemiddelvisning

Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz - 100 mg / 12.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz
Virkestoff: Losartankalium / Hydroklortiazid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 100 mg / 12.5 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09DA01
Varenummer: 030977

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2012
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz (2)
MT-nummer: 09-7227
MT-dato: 21.12.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 68.32
Maksimal utsalgspris for apotek: 123.40
Trinnpris: 72.30
Refusjonspris: 72.30

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Økt risiko for basalcellekreft og plateepitelkreft ved bruk av hydroklortiazid

Undersøkelser viser økt risiko for ikke-melanom hudkreft ved bruk av hydroklortiazid. Risikoen for hudkreft økte med kumulativ dose.

Les mer hos Legemiddelverket

Les mer

Byttbare legemidler

Cozaar Comp (Merck Sharp & Dohme B.V.)

Losartan/Hydrochlorothiazide Krka (KRKA Sverige AB)

Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz (Sandoz (2))