Legemiddelvisning

Risedronat Amneal - 35 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Risedronat Amneal
Virkestoff: Natriumrisedronat-2½-hydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 35 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Avregistrert
Markedsføringsdato: 01.09.2016
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Aristo Pharma GmbH
MT-nummer: 10-7469
MT-dato: 21.10.2011
MT avregistrert dato: 12.04.2019