Legemiddelvisning

Venorion - 75 mg

Depotkapsel, hard

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Venorion
Virkestoff: Venlafaksinhydroklorid
Legemiddelform: Depotkapsel, hard
Styrke: 75 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06AX16
Varenummer: 495095

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Orion Corporation - Espoo
MT-nummer: 15-10703
MT-dato: 29.02.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 59.02
Maksimal utsalgspris for apotek: 111.50
Trinnpris: 66.60
Refusjonspris: 66.60