Legemiddelvisning

Pradaxa - 110 mg

Kapsel, hard

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Pradaxa
Virkestoff: Dabigatran eteksilat
Legemiddelform: Kapsel, hard
Styrke: 110 mg
Pakning: Blisterpakning, endose 1x10 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: B01AE07
Varenummer: 115341

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2008
MT-status: Markedsført
Innehaver: Boehringer Ingelheim International GmbH
MT-nummer: EU/1/08/442/005
MT-dato: 18.03.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 93.41
Maksimal utsalgspris for apotek: 155.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: 155.30

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

DOAK er ikke anbefalt hos pasienter med antifosfolipidsyndrom

Pasienter som tidligere har hatt trombose og som er diagnostisert med antifosfolipidsyndrom har mulig økt risiko for tilbakevendende tromboemboliske hendelser ved bruk av DOAK sammenlignet med warfarin.

Les mer hos Legemiddelverket

Les mer