Legemiddelvisning

Lyxumia Oppstartspakning - 20 mikrog/ dose / 10 mikrog/ dose

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Lyxumia Oppstartspakning
Virkestoff: Liksisenatid
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 20 mikrog/ dose / 10 mikrog/ dose

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Avregistrert
Markedsføringsdato: 01.05.2013
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Sanofi-Aventis - Paris
MT-nummer: EU/1/12/811/005
MT-dato: 01.02.2013
MT avregistrert dato: 27.05.2020