Legemiddelvisning

Dacarbazine Lipomed - 200 mg

Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Dacarbazine Lipomed
Virkestoff: Dakarbazin
Legemiddelform: Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 200 mg
Pakning: Hetteglass 10 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01AX04
Varenummer: 572839

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Lipomed GmbH
MT-nummer: 11-8650
MT-dato: 26.04.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 2084.50
Maksimal utsalgspris for apotek: 2694.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: -