Legemiddelvisning

Moclobemid - 300 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Moclobemid
Virkestoff: Moklobemid
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 300 mg
Pakning: Blisterpakning 50 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: N06AG02
Varenummer: 205767

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 16.09.2019
MT-status: Uten MT
Innehaver: -
MT-nummer: -
MT-dato: -

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Legemidlet du nå har valgt å forskrive er ikke vurdert av norske helsemyndigheter og har heller ikke markedsføringstillatelse i Norge. Når du velger å forskrive dette legemidlet, påtar du deg et særlig ansvar overfor pasienten og må utvise særlig aktsomhet med hensyn til legemidlets kvalitet, sikkerhet og effekt.