Legemiddelvisning

Januvia - 25 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Januvia
Virkestoff: Sitagliptinfosfatmonohydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 25 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A10BH01
Varenummer: 076043

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2012
MT-status: Markedsført
Innehaver: Merck Sharp & Dohme B.V. (1)
MT-nummer: EU/1/07/383/005
MT-dato: 21.03.2007

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 505.27
Maksimal utsalgspris for apotek: 680.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: 680.50