Legemiddelvisning

Medrol - 4 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Medrol
Virkestoff: Metylprednisolon
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 4 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pfizer AS
MT-nummer: 0000-06325
MT-dato: 08.05.1978