Legemiddelvisning

Selo-Zok - 100 mg

Depottablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Selo-Zok
Virkestoff: Metoprololsuksinat
Legemiddelform: Depottablett
Styrke: 100 mg
Pakning: Boks 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C07AB02
Varenummer: 473396

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2017
MT-status: Markedsført
Eksportland: Tsjekkia
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 17-11679
MT-dato: 18.08.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 162.24
Maksimal utsalgspris for apotek: 243.10
Trinnpris: 108.90
Refusjonspris: 108.90