Legemiddelvisning

Carduran CR - 4 mg

Depottablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Carduran CR
Virkestoff: Doksazosinmesilat
Legemiddelform: Depottablett
Styrke: 4 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C02CA04
Varenummer: 054133

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.08.2006
MT-status: Markedsført
Innehaver: Upjohn EESV
MT-nummer: 1997-00961
MT-dato: 12.05.1998

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 214.39
Maksimal utsalgspris for apotek: 309.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: 309.60

Varsel

Leveringssvikt

Mangel på Carduran 4 mg depottabletter

Det er mangel på Carduran 4 mg depottabletter. Pasienter som bruker Carduran 4 mg bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med doksazosin, som er virkestoffet i Carduran. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Mangel på Carduran 4 mg depottabletter

Les mer