Legemiddelvisning

Lixiana - 30 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Lixiana
Virkestoff: Edoksaban
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 30 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: B01AF03
Varenummer: 080621
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Daiichi Sankyo Europe GmbH
MT-nummer: EU/1/15/993/012
MT-dato: 19.06.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1942.74
Maksimal utsalgspris for apotek: 2513.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: 2513.20

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

DOAK er ikke anbefalt hos pasienter med antifosfolipidsyndrom

Pasienter som tidligere har hatt trombose og som er diagnostisert med antifosfolipidsyndrom har mulig økt risiko for tilbakevendende tromboemboliske hendelser ved bruk av DOAK sammenlignet med warfarin.

Les mer hos Legemiddelverket

Les mer