Legemiddelvisning

TechneScan DTPA -

Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: TechneScan DTPA
Virkestoff: Kalsiumtrinatriumdietylentriaminpentaacetat ad Tc-99m pentetat
Legemiddelform: Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke:
Pakning: Hetteglass 5x25 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: V09CA01
Varenummer: -

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.11.1999
MT-status: Markedsført
Innehaver: Curium Netherlands B.V.
MT-nummer: 0000-08292
MT-dato: 28.11.1997

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1316.34
Maksimal utsalgspris for apotek: 1714.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -