Legemiddelvisning

Lartruvo - 10 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Lartruvo
Virkestoff: Olaratumab
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 10 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 1x50 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01XC27
Varenummer: 510399
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Eli Lilly Nederland B.V. (1)
MT-nummer: EU/1/16/1143/001
MT-dato: 09.11.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 13833.59
Maksimal utsalgspris for apotek: 17760.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Lartruvo trekkes fra markedet på grunn av manglende terapeutisk effekt

Bruk av Lartruvo (olaparatumab) i kombinasjon med doksorubicin hos pasienter med avansert eller metastatisk bløtvevssarkom gir ikke økt overlevelse sammenlignet med standardbehandling med doksorubicin. EMA anbefaler at Lartruvo trekkes fra markedet.

Se mer informasjon fra Legemiddelverket

Les mer