Legemiddelvisning

Lartruvo - 10 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Lartruvo
Virkestoff: Olaratumab
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 10 mg/ ml
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 15.02.2017
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Eli Lilly Nederland B.V. (1)
MT-nummer: EU/1/16/1143/001
MT-dato: 09.11.2016
MT avregistrert dato: 19.07.2019