Legemiddelvisning

Nycoplus Neo-Fer - 9 mg/ ml

Mikstur, suspensjon

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Nycoplus Neo-Fer
Virkestoff: Jern(II)fumarat
Legemiddelform: Mikstur, suspensjon
Styrke: 9 mg/ ml

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 15.02.2006
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Takeda AS
MT-nummer: 0000-04760
MT-dato: 10.04.1964
MT avregistrert dato: 01.03.2019