Legemiddelvisning

Parsabiv - 10 mg/2 ml

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Parsabiv
Virkestoff: Etelkalsetidhydroklorid
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 10 mg/2 ml
Pakning: Hetteglass 6x2 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: H05BX04
Varenummer: 414174
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Amgen Europe B.V.
MT-nummer: EU/1/16/1142/010
MT-dato: 11.11.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 3327.59
Maksimal utsalgspris for apotek: 4299.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -