Legemiddelvisning

Ciproxin - 500 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Ciproxin
Virkestoff: Ciprofloksacinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 500 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Bayer AB - Solna
MT-nummer: 0000-07565
MT-dato: 09.10.1990
MT avregistrert dato: 01.04.2018