Legemiddelvisning

Adalat CR - 20 mg

Depottablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Adalat CR
Virkestoff: Nifedipin
Legemiddelform: Depottablett
Styrke: 20 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: C08CA05
Varenummer: 200198

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2018
MT-status: Uten MT
Innehaver: -
MT-nummer: -
MT-dato: -

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Legemidlet du nå har valgt å forskrive er ikke vurdert av norske helsemyndigheter og har heller ikke markedsføringstillatelse i Norge. Når du velger å forskrive dette legemidlet, påtar du deg et særlig ansvar overfor pasienten og må utvise særlig aktsomhet med hensyn til legemidlets kvalitet, sikkerhet og effekt.