Legemiddelvisning

Venlazid - 150 mg

Depottablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Venlazid
Virkestoff: Venlafaksinhydroklorid
Legemiddelform: Depottablett
Styrke: 150 mg
Pakning: Boks 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06AX16
Varenummer: 198320

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.08.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Medical Valley Invest AB
MT-nummer: 16-11408
MT-dato: 05.04.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 421.60
Maksimal utsalgspris for apotek: 573.80
Trinnpris: 241.70
Refusjonspris: 241.70