Legemiddelvisning

Imodium - 2 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Imodium
Virkestoff: Loperamidhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 2 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A07DA03
Varenummer: 126953

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: McNeil Sweden AB
MT-nummer: 0000-07633
MT-dato: 08.04.1991

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 52.86
Maksimal utsalgspris for apotek: 103.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: 103.60