Legemiddelvisning

Atectura Breezhaler - 125 mikrog / 127.5 mikrog

Inhalasjonspulver, hard kapsel

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Atectura Breezhaler
Virkestoff: Indakaterol / Mometasonfuroat
Legemiddelform: Inhalasjonspulver, hard kapsel
Styrke: 125 mikrog / 127.5 mikrog
Pakning: 3 multippel
Endoseblisterpakning 30x1 doser
Inhalator 3 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: R03AK14
Varenummer: 506788

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Europharm Limited (1)
MT-nummer: EU/1/20/1439/007
MT-dato: 30.05.2020

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 937.35
Maksimal utsalgspris for apotek: 1231.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: -