Legemiddelvisning

Topotecan Accord - 1 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Topotecan Accord
Virkestoff: Topotekanhydroklorid
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 1 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 1x1 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01XX17
Varenummer: 469191

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare B.V.
MT-nummer: 11-8165
MT-dato: 04.04.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 592.33
Maksimal utsalgspris for apotek: 791.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -