Legemiddelvisning

Gardasil 9

Injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Gardasil 9
Virkestoff: Humant papillomavirus, type 6 L1 protein (rekombinant) / Humant papillomavirus, type 11 L1 protein (rekombinant) / Humant papillomavirus, type 16 L1 protein (rekombinant) / Humant papillomavirus, type 18 L1 protein (rekombinant) / Humant papillomavirus, type 31 L1 protein (rekombinant) / Humant papillomavirus, type 33 L1 protein (rekombinant) / Humant papillomavirus, type 45 L1 protein (rekombinant) / Humant papillomavirus, type 52 L1 protein (rekombinant) / Humant papillomavirus, type 58 L1 protein (rekombinant)
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke: 30 mikrog/0.5 ml / 40 mikrog/0.5 ml / 60 mikrog/0.5 ml / 40 mikrog/0.5 ml / 20 mikrog/0.5 ml / 20 mikrog/0.5 ml / 20 mikrog/0.5 ml / 20 mikrog/0.5 ml / 20 mikrog/0.5 ml
Pakning: Ferdigfylt sprøyte uten kanyle 0.5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J07BM03
Varenummer: 328169

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2020
MT-status: Uten MT
Innehaver: -
MT-nummer: -
MT-dato: -

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Pakningen du har valgt å forskrive er en utenlandsk pakning som ikke har markedsføringstillatelse i Norge, men er tilgjengelig kun pga. legemiddelmangel. Velg en annen pakning, apotek foretar bytte ved mangel.