Legemiddelvisning

Colestyramin - 4 g

Pulver til mikstur, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Colestyramin
Virkestoff: Kolestyramin
Legemiddelform: Pulver til mikstur, oppløsning
Styrke: 4 g
Pakning: Dosepose 50x4 g
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: C10AC01
Varenummer: 226737

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2019
MT-status: Uten MT
Innehaver: -
MT-nummer: -
MT-dato: -

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Pakningen du har valgt å forskrive er en utenlandsk pakning som ikke har markedsføringstillatelse i Norge, men er tilgjengelig kun pga. legemiddelmangel. Velg en annen pakning, apotek foretar bytte ved mangel.