Legemiddelvisning

Metex Pen - 20 mg

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Metex Pen
Virkestoff: Metotreksat
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Styrke: 20 mg
Pakning: Ferdigfylt penn 1x0.4 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AX03
Varenummer: 228166

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2019
MT-status: Uten MT
Innehaver: -
MT-nummer: -
MT-dato: -

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Legemidlet du nå har valgt å forskrive er ikke vurdert av norske helsemyndigheter og har heller ikke markedsføringstillatelse i Norge. Når du velger å forskrive dette legemidlet, påtar du deg et særlig ansvar overfor pasienten og må utvise særlig aktsomhet med hensyn til legemidlets kvalitet, sikkerhet og effekt.