Legemiddelvisning

Neocolipor

Injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Neocolipor
Virkestoff: Eschericia coli rekombinante stammer adhesin F4 / Eschericia coli rekombinant stamme adhesin F5 / Eschericia coli feltstamme F6 / Eschericia coli feltstamme adhesin F41
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke: 2.1 SA.U / 1.7 SA.U / 1.4 SA.U / 1.7 SA.U
Pakning: Hetteglass 1x50 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QI09AB02
Varenummer: 023952

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 18.06.2003
MT-status: Markedsført
Innehaver: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
MT-nummer: EU/2/98/008/003
MT-dato: -

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -