Legemiddelvisning

Corvert - 87 mikrog/ ml

Infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Corvert
Virkestoff: Ibutilidfumarat
Legemiddelform: Infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 87 mikrog/ ml

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Avregistrert
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Pfizer AS
MT-nummer: 1997-02630
MT-dato: 03.04.1998
MT avregistrert dato: 15.05.2019