Legemiddelvisning

Velcade - 3.5 mg

Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Velcade
Virkestoff: Bortezomibmannitolboronat
Legemiddelform: Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 3.5 mg
Pakning: Hetteglass 1x3.5 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01XX32
Varenummer: 576415

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2004
MT-status: Markedsført
Innehaver: Janssen-Cilag International
MT-nummer: EU/1/04/274/001
MT-dato: 13.10.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 8992.13
Maksimal utsalgspris for apotek: 11501.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -