Legemiddelvisning

Fycompa - 6 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Fycompa
Virkestoff: Perampanel
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 6 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N03AX22
Varenummer: 491213

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Eisai GmbH
MT-nummer: EU/1/12/776/006
MT-dato: 23.07.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 977.53
Maksimal utsalgspris for apotek: 1282.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1282.60

Byttbare legemidler

Fycompa (Orifarm AS)