Legemiddelvisning

Dermestril - 100 mikrog/24 timer

Depotplaster

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Dermestril
Virkestoff: Østradiol
Legemiddelform: Depotplaster
Styrke: 100 mikrog/24 timer
Pakning: Plaster 8 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: G03CA03
Varenummer: 357761

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.07.2020
MT-status: Uten MT
Innehaver: -
MT-nummer: -
MT-dato: -

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Pakningen du har valgt å forskrive er en utenlandsk pakning som ikke har markedsføringstillatelse i Norge, men er tilgjengelig kun pga. legemiddelmangel. Velg en annen pakning, apotek foretar bytte ved mangel.