Legemiddelvisning

Stelara - 130 mg

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Stelara
Virkestoff: Ustekinumab
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 130 mg
Pakning: Hetteglass 1x26 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AC05
Varenummer: 553118

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Janssen-Cilag International N.V.
MT-nummer: EU/1/08/494/005
MT-dato: 16.01.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 23725.94
Maksimal utsalgspris for apotek: 30435.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -