Legemiddelvisning

Champix - 1 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Champix
Virkestoff: Vareniklintartrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 1 mg
Pakning: Blisterpakning 112 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: N07BA03
Varenummer: 551683

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.06.2021
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pfizer Europe MA EEIG (1)
MT-nummer: EU/1/06/360/011
MT-dato: 26.04.2007

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1230.63
Maksimal utsalgspris for apotek: 1605.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -