Legemiddelvisning

Zoladex - 10.8 mg

Implantat

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Zoladex
Virkestoff: Goserelinacetat
Legemiddelform: Implantat
Styrke: 10.8 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 15.01.2017
MT-status: Avregistrert
Eksportland: Bulgaria
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 12-8939
MT-dato: 25.09.2012
MT avregistrert dato: 25.09.2017