Legemiddelvisning

Remicade - 100 mg

Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Remicade
Virkestoff: Infliksimab
Legemiddelform: Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 100 mg
Pakning: Hetteglass 3x100 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L04AB02
Varenummer: 063187

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2007
MT-status: Markedsført
Innehaver: Janssen Biologics B.V
MT-nummer: EU/1/99/116/003
MT-dato: 20.09.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 12561.46
Maksimal utsalgspris for apotek: 16130.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -