Legemiddelvisning

Evra - 203 mikrog/24 timer / 33.9 mikrog/24 timer

Depotplaster

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Evra
Virkestoff: Norelgestromin / Etinyløstradiol
Legemiddelform: Depotplaster
Styrke: 203 mikrog/24 timer / 33.9 mikrog/24 timer
Pakning: Foliepose 9x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: G03AA13
Varenummer: 085474

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2003
MT-status: Markedsført
Innehaver: Janssen-Cilag International
MT-nummer: EU/1/02/223/002
MT-dato: 22.10.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 183.43
Maksimal utsalgspris for apotek: 270.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -