Legemiddelvisning

Naratriptan Orifarm - 2.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Naratriptan Orifarm
Virkestoff: Naratriptanhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 2.5 mg
Pakning: Blisterpakning 6 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02CC02
Varenummer: 140508

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.11.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Orifarm Generics A/S
MT-nummer: 17-11498
MT-dato: 20.02.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 221.91
Maksimal utsalgspris for apotek: 319.20
Trinnpris: 262.60
Refusjonspris: 262.60