Legemiddelvisning

Kestine - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Kestine
Virkestoff: Ebastin
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: R06AX22
Varenummer: 389957

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.08.2018
MT-status: Markedsført
Eksportland: Spania
Innehaver: 2care4 ApS
MT-nummer: 18-12218
MT-dato: 28.06.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 79.01
Maksimal utsalgspris for apotek: 137.00
Trinnpris: 77.60
Refusjonspris: 77.60