Legemiddelvisning

Nimotop - 30 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Nimotop
Virkestoff: Nimodipin
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 30 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: C08CA06
Varenummer: 170906

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Bayer AB - Solna
MT-nummer: 0000-07434
MT-dato: 03.08.1989

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 323.05
Maksimal utsalgspris for apotek: 448.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -