Legemiddelvisning

Nimotop - 30 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Nimotop
Virkestoff: Nimodipin
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 30 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: C08CA06
Varenummer: 170906

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Bayer AB - Solna
MT-nummer: 0000-07434
MT-dato: 03.08.1989

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 323.05
Maksimal utsalgspris for apotek: 448.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Leveringssvikt

Mangel på Nimotop 30 mg

Det er mangel på Nimotop 30 mg tabletter. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med nimodipine til 31.07.2019. Pasientene bør informeres om dette.

Mangel på Nimotop 30 mg

Les mer