Legemiddelvisning

Alea - 20 mg / 5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Alea
Virkestoff: Olmesartanmedoksomil / Amlodipinbesilat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 20 mg / 5 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09DB02
Varenummer: 033679

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.07.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Menarini International O.L. SA
MT-nummer: 07-5224
MT-dato: 29.07.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 163.10
Maksimal utsalgspris for apotek: 244.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -