Legemiddelvisning

Alea - 20 mg / 5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Alea
Virkestoff: Olmesartanmedoksomil / Amlodipinbesilat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 20 mg / 5 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 15.07.2013
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Menarini International O.L. SA
MT-nummer: 07-5224
MT-dato: 29.07.2009
MT avregistrert dato: 15.02.2020