Legemiddelvisning

Paroxetin Aristo - 20 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Paroxetin Aristo
Virkestoff: Paroksetinhydrokloridhemihydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 20 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06AB05
Varenummer: 045650

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: Aristo Pharma GmbH
MT-nummer: 10-7387
MT-dato: 05.10.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 229.74
Maksimal utsalgspris for apotek: 329.20
Trinnpris: 205.50
Refusjonspris: 205.50