Legemiddelvisning

Janumet - 50 mg / 1000 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Janumet
Virkestoff: Sitagliptinfosfatmonohydrat / Metforminhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 50 mg / 1000 mg
Pakning: Blisterpakning 2x98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A10BD07
Varenummer: 028121

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.04.2010
MT-status: Markedsført
Innehaver: Merck Sharp & Dohme B.V. (1)
MT-nummer: EU/1/08/455/016
MT-dato: 16.07.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 652.56
Maksimal utsalgspris for apotek: 868.30
Trinnpris: 615.70
Refusjonspris: 615.70