Legemiddelvisning

Solifenacin Accord - 5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Solifenacin Accord
Virkestoff: Solifenacinsuksinat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G04BD08
Varenummer: 394202

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare B.V.
MT-nummer: 15-10920
MT-dato: 21.03.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 686.93
Maksimal utsalgspris for apotek: 912.10
Trinnpris: 609.60
Refusjonspris: 609.60