Legemiddelvisning

Temodal - 20 mg

Kapsel, hard

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Temodal
Virkestoff: Temozolomid
Legemiddelform: Kapsel, hard
Styrke: 20 mg
Pakning: Dosepose 5 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01AX03
Varenummer: 031303

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2009
MT-status: Markedsført
Innehaver: Merck Sharp & Dohme B.V. (1)
MT-nummer: EU/1/98/096/013
MT-dato: 22.01.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 368.53
Maksimal utsalgspris for apotek: 506.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -